ارزیابی هزینه پروژه های سد و نیروگاه های آبی از پتانسیل یابی تا بهره برداری

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برآورد هزینه پروژه ها ، مدیریت و کنترل آن یکی از ارکان اصلی مدیریت ساخت به حساب می آید. این امر در پروژه های بزرگ ملی (برقابی) از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در این تحقیق به بررسی روش های برآورد هزینه برای سدهای بزرگ برقابی پرداخته شده و برآورد هزینه در پارامترهای مطالعات، پیمانی، ماشین آلات و تجهیزات،خسارت مخزن، حقوق دستمزد، و هزینه کلی سد برای برخی از سدهای برقابی مهم و خاتمه یافته کشور شامل سدهای سیمره، گتوند، کارون 3 و کارون 4 در دو بخش هزینه های مصوب و پرداختی بعنوان داده های ورودی روش گوردون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدت زمان ساخت و هزینه تمام شده این پروژه ها وابستگی شدیدی با پارامترهای محیطی و زمانی داشته همچنین مقادیر محاسبه شده برای رابط بین ارتفاع بدنه سدها و توان نیروگاه در روش گوردون جهت برآورد قیمت طرحهای برقابی مشابه محاسبه و ارائه شده بعلاوه مشخص شده در کدام یک از پارامترهای زیر مجموعه طرحهای برقابی بیشترین مقادیر هزینه مورد نیاز است
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1828213 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!