بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری و با تاکید بر روش من کندال

چکیده:
زمینه و هدف
تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است و تهدید و بلایی برای سیاره زمین به شمار می آید که بررسی و پیش بینی عناصر آن هم از جهت برنامه ریزی منابع آبی و هم از جهت مدیریت شرایط بحران اهمیت زیادی دارد. بنابراین پیش بینی و برآورد نزولات جوی برای هر منطقه و آبخیز به عنوان یکی از مهم ترین پارامتر اقلیمی در استفاده بهینه (الگوی مناسب جهت بهره برداری) از منابع آبی محسوب می گردد.
روش بررسی
یکی از روش های متداول جهت تحلیل سری زمانی هیدرومتئورولوژیکی، بررسی وجود یا عدم وجودروند در این سری های زمانی با استفاده از آزمون های آماری می باشد. در این پژوهش، روند تغییرات بارندگی سالانه دشت اردبیل طی دوره آماری 1377 تا 1391 با استفاده از داده های ایستگاه های: اردبیل، نیر، نمین، هیر، کلور اردبیل با روش ناپارامتری من کندال که جزو متداول ترین روش های ناپارامتری می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج حاصل از نوع و زمان تغییر پارامتر اقلیمی سالانه ایستگاه های دشت اردبیل نشان داد که داده های بارشی سالانه تا سال 1383 حالت کاهشی داشته و از این سال به بعد ایستگاه های دشت اردبیل تغییرات از نوع افزایشی را نشان می دهد. و بارش در برخی فصول از نوسانات زیادی برخوردار است در عین حال، در زمستان در قسمت شرقی دشت اردبیل روند بارش حالت مثبت و افزایشی و قسمت غربی دشت اردبیل حالت کاهشی در بارش را نشان می دهد.
نتیجه گیری
برای تعیین خشک سالی در منطقه مطالعاتی از نمودار میانگین متحرک داده های 3 ساله بارندگی استفاده شده است، بررسی نمودار مذکور این نتیجه به دست می آید که سال های 1998-2000-2002-2003-2004-2007 جزء سال های ترسالی و سال های1999-2001-2005-2006 به خاطر پایین بودن مقادیر بارندگی از حد متوسط منعکس کننده دوره های خشک سالی در منطقه می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1828333 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.