ماهیت شناسی مبادی احکامیه در علم اصول

نویسنده:
پیام:
چکیده:
داشتن تصوری صحیح از اصطلاحات موجود در هر علم، از رموز موفقیت در یادگیری آن علم است. «مبادی احکامیه»اصطلاحی نوین است که در کتب اصولی متاخر رایج شده و در آثار پیشین اصولی اثری از آن به چشم نمی‌خورد.
برخی دانشمندان علم اصول، اصطلاح مبادی احکامیه را به عنوان اصطلاحی سوم در ردیف اصطلاح مبادی تصوریه و تصدیقیه علم اصول، تلقی نموده‌اند؛ در مقابل برخی دیگر سعی بر آن دارند که مبادی احکامیه را در دو اصطلاح مذکور داخل نمایند.
مراد دانشمندان اصول از «مبادی احکامیه» سلسله بحث‌هایی است پیرامون خود حکم شرعی با صرف نظر از تعلق به موضوعی خاص؛ و مباحثی همچون تعریف حکم شرعی، تقسیم حکم شرعی به وضعی و تکلیفی و ظاهری و واقعی، تضاد احکام با یکدیگر، استقلالی بودن جعل در احکام وضعی یا انتزاعی بودن آن‌ها از جعل احکام تکلیفی، وجود ملازمه بین احکام، امکان اجتماع امر و نهی و غیره از مباحثی هستند که در این عنوان قرار می‌گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1829702 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!