بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی

چکیده:
تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی است که به بررسی عوامل موثر بر قصد خرید کفش ورزشی تقلبی می پردازد. 282 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران که کفش ورزشی از ملزومات فعالیت های ورزشی، درسی و کاریشان است، پرسشنامه ای حاوی 22 سوال را تکمیل کردند. علاوه بر به کارگیری آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمالیته داده ها و آلفای کرونباخ برای پایایی، از رگرسیون خطی چندمتغیره با تکنیک گام به گام به منظور تعیین میزان پیش بینی متغیرهای مستقل برای متغیرهای ملاک استفاده شد. نتایج نشان داد عواملی مانند نگرش به خرید محصول تقلبی، موقعیت اجتماعی، قیمت و تجربه گذشته می توانند قصد خرید را پیش بینی کنند. همچنین تجربه گذشته، قیمت، موقعیت اجتماعی، آگاهی از ارزش محصول و دسترسی آسان، عوامل موثر بر نگرش به خرید شناخته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر نگرش میانجی بین قصد خرید و عوامل مذکور است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
741 -762
لینک کوتاه:
magiran.com/p1830683 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!