تاملی بر ماهیت میان رشته ای دانش حوزه کارآفرینی: معیارها و وضعیت جاری

چکیده:
بحث «ماهیت میان رشته ای» یکی از مقوله های کلیدی مرتبط با ماهیت دانش کارآفرینی است. بخش عمده ای از کیفیت و اثربخشی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و آفرینشی حوزه کارآفرینی تابع توجه به نوع و ماهیت دانش کارآفرینی می باشد. تامل عمیق در خصوص نوع و ماهیت دانش کارآفرینی برای ارتقاء اثربخشی فعالیت های این حوزه اهمیت شایانی دارد . درباره کیفیت میان رشته ای بودن دانش کارآفرینی دو نوع نگاه متعاقب وجود دارد : کارآفرینی به مثابه پیکره ای از دانش پراکنده و نامرتبط ، کارآفرینی به مثابه پیکره ای از دانش میان رشته ای نابالغ . با توجه به این نوع نگاه ها ،در این مقاله ی «مروری/ تحلیلی » تلاش می شود سئوال زیر مورد تامل قرار گیرد: بر اساس چه معیارهای می توانیم ماهیت میان رشته ای بودن دانش کارآفرینی را مورد ارزیابی قرار دهیم؟ . چهار معیار متعاقب برای قضاوت درباره میان رشته ای بودن دانش کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفته است: موضوع ، خاستگاه ، انسجام و هدف دانش کارآفرینی . ارزیابی تحلیلی وضعیت دانش کارآفرینی بر اساس معیارهای مورد اشاره نشان می دهد که این حوزه از ویژگی میان رشته ای بودن برخوردار است. ، اما نیاز به رشد و تکامل جدی به ویژه در معیار «انسجام دانش» دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831732 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.