ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بر پایه مطالعات گسترده ای که تاکنون انجام شده است، بی شک، نقش داده های سرعت عبور امواج از سنگ ها در ارزیابی مخازن هیدروکربنی حیاتی است. در این بین، مطالعه سرعت عبور امواج در سنگ های دولومیتی که اغلب در سیستم های کربناته یکی از بهترین بخش مخازن هیدروکربنی را تشکیل می دهند، از اهمیت زیادی برخوردار است. مسلما بافت سنگ ها، نوع و جنس کانی ها، اندازه بلورها، درصد کوارتز موجود در سنگ و بسیاری از خواص ریزساختار بر رفتار فیزیکی و مهندسی آنها اثر می گذارد. در راستای مطالعات گذشته و برای درک بهتر این ارتباط، برنامه جامعی از آزمایشات برروی 3 دسته سنگ دولومیتی ریز بلور، متوسط بلور و درشت بلور طراحی شد. در این مقاله نتایج مرتبط با اندازه گیری دانسیته، سرعت موج برشی و فشاری برای 32 نمونه شامل 12 نمونه دولومیت ریزبلور، 9 نمونه دولومیت متوسط بلور و 11 نمونه دولومیت درشت بلور آورده شده است. مطابق با نتایج به دست آمده با افزایش اندازه بلور ها، دانسیته سنگ کاهش می یابد. سرعت موج فشاری و برشی برای نمونه های ریز بلور حدود 9% و برای نمونه های درشت بلور 12% کمتر از نمونه های متوسط بلور می باشد. نتایج نشان داد که برای نمونه های ریزبلور، متوسط بلور و درشت بلور نسبت V P/V S به ترتیب برابر 78/1، 81 /1و 77/1 است. همچنین مشاهده شد که مدول یانگ دینامیکی برای نمونه های متوسط بلور حدود 15% از نمونه های ریز بلور و حدود 27% از نمونه های درشت بلور بیشتر می باشد. علاوه بر این دیده شد که با افزایش در اندازه بلور تغییر قابل توجهی در نسبت پواسون سنگ های دولومیتی رخ نمی دهد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1832342 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!