بررسی تناسب های زبانی در نام گذاری دوقلوها

(مطالعه موردی نام های دوقلوه ای کرمانی متولد سال 1392)
پیام:
چکیده:
نام شناسی حوزه ای از زبان شناسی است که به بررسی جنبه های گوناگون نام و نام گذاری مانند جنبه های زبانی، اجتماعی و روان شناختی آن ها می پردازد. یکی از موضوعاتی که در این حوزه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و می تواند نظر زبان شناسان و جامعه شناسان را به خود جلب کند، بررسی تناسب های زبانی در نام های دوقلوهاست. نگارنده با این فرض که شباهت های ظاهری و رفتاری دوقلوها باعث می شود والدین برای آن ها نام های مشابهی در نظر بگیرند، کوشیده است تناسب های زبانی موجود در نام های دوقلوهای کرمانی متولد سال 1392 را در سه حوزه واج شناسی، صرف و معنی شناسی بررسی و طبقه بندی کند و سپس نتایج به دست آمده از سطوح مختلف تحلیل را با یکدیگر مقایسه نماید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تناسب واج های آغازی و پایانی، تناسب در ساختمان کلمه و تناسب های مذهبی، اسطوره ای و فرهنگی از مهم ترین انواع تناسب زبانی در نام های دوقلوها به شمار می روند. همچنین در بخش دیگری از مقاله با نگاهی آماری، برخی گرایش های زبان شناختی در نام گذاری کودکان تحلیل شده است. نتایج این پژوهش علاوه بر یاری رساندن به تحلیل های جامعه شناسان زبان در حوزه نام گذاری، اهمیت تناسب بلاغی در نام گذاری را نیز نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1833481 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.