معیارها و گزینه های معلم زبان در طراحی برنامه آموزشی

پیام:
چکیده:

در مقاله پیشین به بررسی شرایط متفاوت زبان آموزان که معلم زبان با آن مواجه می شود پرداختیم. حال با در نظر گرفتن این شرایط معلم زبان باید برنامه آموزشی خود را برای یک بازه زمانی مشخص (یک ترم، یک سال و...) طراحی و بدین منظور موارد متعددی را رعایت کند. این موارد عبات اند از: 1. تبیین اهداف آموزشی و انتخاب محتوای درسی 2. طراحی فعالیت های فردی و گروهی زبان آموزان در کلاس 3. ارزشیابی زبان آموزان 4. بررسی پیشرفت فردی و گروهی زبان آموزان 5. نحوه برخورد با خطاها و اشتباهات زبان آموزان 6. نحوه آموزش مسایل فرهنگی. برای هر یک از موارد ذکر شده دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. بی تردید برای طراحی برنامه آموزشی سوال های متعددی به ذهن معلم زبان خطور می کند و او ناچار در جست و جوی پاسخ به سوالات خود بر می آید. مسلما آگاهی لازم نسبت به هر یک از موارد فوق و شناخت شرایط و نیازهای زبان آموزان می تواند در این مسیر او را یار و مددکار باشد. در این مقاله می کوشیم با بیان دیدگاه های متفاوت در خصوص هریک از موارد مزبور معلم زبان را با این دیدگاه ها و مفاهیم آشنا کنیم، باشد که این آشنایی برای طالبان اطلاعات بیشتر در این مباحث مفید واقع شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p1833509 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!