بررسی نقش اینترنت به عنوان فناوری آموزشی در رابطه با پرورش اصالت در دانشجویان با الهام از اندیشه های کرکگور

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
در این پژوهش نسبت اصالت از دیدگاه کرکگور با اینترنت به عنوان فناوری آموزشی بررسی شده است. به همین منظور از روش هایی مثل تفسیر مفهومی و روش تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است. ابتدا اندیشه های کرکگور در مورد اصالت و مولفه های مرتبط با مفهوم اصالت مانند ارتباط اصیل و اضطراب اگزیستانسیالیستی تشریح شده است. از دیدگاه کرکگور اصالت آدمی در گرو توجه به فردیت و تنهایی خویش و در عین حال داشتن ارتباط اصیل و دوری از سطحی نگری و روزمرگی است. سپس نسبت هر یک از مولفه های اصالت اگزیستانسیالیستی با اینترنت مطالعه شده است. از طریق اینترنت امکان بروز و ظهور فردیت و ارتباط با افراد مختلف در زمان ها و مکان های مختلف میسر می شود. از طرفی اینترنت می تواند باعث کاهش تمرکز، کاهش توانایی تصمیم گیری و ایجاد سطحی نگری شود. همچنین فقدان مولفه های ارتباط اصیل مانند ارتباط چهره به چهره و کاهش تجربه های اصیل واقعیت های زندگی از محدودیت های اینترنت در نسبت با اصالت است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1833768 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!