ارزیابی کاربرد مدل های تجزیه و تحلیل اثر حالت خطا، ابزار ارزیابی سریع منحصربفرد و آنالیز مقدماتی خطر به منظور بهبود فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان فاطمه زهرا (س)

چکیده:
سابقه و هدف
شناسایی ریسک و احتمالا وقوع آن در مدیریت پسماندهای بیمارستانی به منظور مرتفع سازی هزینه های مازاد و جلوگیری از شیوع بیماری ها دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر انالیز کمی و تعیین اجزای پسماندهای بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا ساری، بررسی وضعیت مدیریت پسماند و اولویت بندی ریسکهای موجود می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر توصیفی – مقطعی بوده و در سال 95 در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا انجام شد. روش چوپانگولوس به منظور انالیز کمی- فیزیکی پسماند استفاده گردید. چک لیست ارزیابی سریع منحصر به فرد به منظور تعیین وضعیت مدیریت پسماند و مدل های آنالیز مقدماتی خطر و حالت شکست – آنالیز اثرات برای تعیین و اولیت بندی ریسک های بکاررفت.
یافته ها
مجموع پسماندهای تولیدی، عادی، عفونی و نوک تیز و برنده به ترتیب برابر 54/1011، 45/600 ، 94/384 ، 15/26 کیلوگرم در روز حاصل شد. پلاستیک، مواد آلی و منسوجات بیشترین درصد پسماند را تشکیل داده اند. در ابزار ارزیابی سریع منحصر بفرد نمره به دست آمده توسط بیمارستان 15/82 درصد بود که وضعیت مدیریت پسماند را عالی نشان می دهد. در مدل آنالیز مقدماتی خطر و حالت شکست – آنالیز اثرات 23 حالت خطا مشاهده شد که در این بین 9 خطا دارای عدد اولویت ریسک بالای 100 بود.
استنتاج: مدل های مورد بررسی نشان دادند که مخلوط کردن پسماند های تیز وبرنده با سایر زباله ها، ریختن پسماندهای غیر عفونی و شبه خانگی در سطل های عفونی وبلعکس، از ریسک بالایی برخوادار بوده و نیاز به اقدامات اصلاحی دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1834703 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.