بررسی اثر محلول بر طیف EPR ناشی از رادیکال های آلانین بر پایه نظریه تابعی چگالی

پیام:
چکیده:
در این مطالعه با استفاده از نظریه تابعی چگالی، اثر محلول بر روی تانسور g، ثابت جفت شدگی ساختار ریز اتم ها، و نهایتا طیف EPR رادیکال های آزاد آلانین ایجاد شده در اثر تابش پرتوهای یون ساز مانند گاما و الکترون، با اعمال مدل های غیر صریح مانند COSMO، و صریح مانند وارد کردن پیوند های هیدروژنی در ساختارهای خوشه ای، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از توافق خوب تانسور g و ثابت جفت شدگی ساختار ریز اتم ها با داده های تجربی در محلول و به طور کیفی در بلور با وارد کردن پیوند هیدروژنی مولکول آب توسط مدل های خوشه ایاست. استفاده از خوشه های مختلف برای تشکیل پیوند هیدروژنی مولکول های آب با رادیکال ها نشان داد که در پوسته اول برای رادیکال های R1، R2 و R3 به ترتیب به چهار، هفت و شش مولکول آب مورد نیاز است. در نهایت اثر محلول بر طیف EPR بدون آنکه ماهیت رادیکال تغییر کند پیش بینی شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1834761 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.