مقایسه مرفومتریک خصوصیات مهم ظاهری زنبورعسل نژاد ایرانی (Apis mellifera meda) در استان کردستان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تعیین وضعیت نژاد زنبور عسل اولین مرحله برنامه ریزی اصولی جهت اصلاح نژاد زنبور عسل میباشد. اغلب زیرگونه های زنبورعسل معمولی بر اساس خصوصیات ظاهری طبقه بندی می شوند بنابراین شکل ظاهری نقش مهمی در گروه بندی جمعیت های مختلف دارند. به منظور مقایسه مرفومتریک خصوصیات مهم ظاهری زنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda Skorikov در استان کردستان، نمونه برداری در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1391 از 10 منطقه شامل سنندج، دهگلان، قروه، دیواندره، سقز، مریوان، سروآباد، بانه، بیجار و کامیاران انجام گرفت. در این آزمایش از 10 صفت ظاهری جهت تفکیک جمعیت های زنبورعسل 10 منطقه استفاده گردید. نتایج نشان داد که جمعیت زنبورهای عسل نمونه برداری شده از منطقه دهگلان با ارتفاع 5/1938 متر از سطح دریا ( 5 o35 شمالی و 36 o47 شرقی)، بلندترین طول بال (15/9 میلی متر)، پای عقب (82/7 میلی متر) و خرطوم (35/6 میلی متر) را به خود اختصاص داد. هم بستگی صفات نیز مورد بررسی قرار گرفت و بین صفات طول بال جلو و عرض بال جلو راست (001/0 p< و 76/0r2 =)، طول بال جلو و طول خرطوم 001/0 p < و 21/0r2 =) و همچنین طول خرطوم و طول پای عقب (001/0 p < و 27/0r2 =) هم بستگی وجود داشت. تابع تشخیص به میزان 33/63 درصد جمعیت 10 منطقه را ازیکدیگر متمایز نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835103 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!