نماتدهای انگل خانواده Hoplolaimidae همراه گیاهان زینتی در استان گیلان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهان زینتی استان گیلان، طی فصول تابستان و پاییز ، تعداد 115 نمونه خاک از فراریشه‏ی گونه های مختلف گیاهان زینتی گلخانه‏ای و فضای سبز از نقاط مختلف استان جمع آوری شد. پس از استخراج، تثبیت و انتقال نماتدها به گلیسیرین، پرپاراسیون های میکروسکوپی دائمی تهیه گردید. شناسایی گونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم و دوربین دیجیتال، بر اساس ویژگی های ریخت‏شناختی و ریخت‏سنجی و به کمک کلیدهای شناسایی معتبر انجام گرفت. در این بررسی، هفت گونه نماتد متعلق به خانواده Hoplolaimidae شامل Helicotylenchus dihystera، H. erythrinae، H. exallus،H. microlobus، H. pseudorobustus، H. sharafati وScutellonema brachyurus شناسایی شد. گونه های H. microlobus و H. sharafati برای اولین بار از ایران گزارش می‏شوند. گونه H. microlobus با فقدان ناحیه مشبک روی دم، ادغام خطوط داخلی شیارهای جانبی به اندازه‏ی طول دو حلقه‏ی کوتیکولی در انتهای دم و فاسمیدی که به سختی دیده می شود، از گونه های نزدیک متمایز می گردد. ویژگی های قابل تفکیک H. sharafati از گونه های مشابه، کم‏تر بودن تعداد حلقه های سر، گوشه دار بودن گره های استایلت و شکل متفاوت دم (سطح پشتی انتهای دم، تخت و در انتها دارای زائده ی کوتاه به طول یک حلقه ی کوتیکولی) به همراه انتهای خاص شیارهای جانبی (عدم ادغام شیار ها و گرد شدن آن ها در انتهای دم) است. همچنین به دلیل موجود نبودن شرح کاملی از H. erythrinae در ایران، این گونه نیز توصیف شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!