بررسی اثرات کشنده و زیرکشنده حشره کش های تیودیکارب و هگزافلومورون بر زنبور پارازیتویید تخم، Trichogramma brassicae Bezde. در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش اثرات کشنده و زیرکشنده‏ فرمولاسیون‏ های تجاری دو حشره‏ کش تیودیکارب و هگزافلومورون بر زنبورTrichogramma brassicae Bezde بررسی شد.‏ هر دو حشره‏ کش موجب بروز تلفات معنی‏ دار و کاهش طول عمر و قدرت پارازیتیسم زنبور شدند، اما شدت تاثیر تیودیکارب از هگزافلومورون بیش‏تر بود. غلظت‏های مختلف تیودیکارب در هر دو روش خوراکی و تماسی موجب بروز صد درصد تلفات در جمعیت زنبورهای نر و ماده شدند و فرو بردن تخم‏ های پارازیته شده‏ میزبان درون غلظت توصیه‏ شده‏ این حشره ‏کش موجب مرگ و میر 3/87 درصد پیش‏ شفیره‏ های زنبور گردید. در مقابل، غلظت توصیه شده‏ هگزافلومورون در روش‏های خوراکی و تماسی به ترتیب موجب بروز 1/38 و 3/24 درصد تلفات در جمعیت زنبورهای ماده شد و فرو بردن تخم‏ های پارازیته‏ شده‏ میزبان درون غلظت توصیه‏ شده‏ این حشره ‏کش موجب 9/62 درصد تلفات در پیش ‏شفیره‏ ها گردید. فرو بردن تخم‏ های سالم میزبان درون غلظت‏های توصیه‏ شده‏ تیودیکارب و هگزافلومورون درصد پارازیتیسم آن‏ها را به ترتیب 8/55 و 6/43 درصد کاهش داد. بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک، حشره‏کش تیودیکارب در هر دو روش خوراکی و تماسی در گروه حشره‏ کش‏ های مضر و هگزافلومورون در گروه حشره‏ کش‏ های کم‏ ضرر طبقه‏ بندی گردید. بنابراین، هگزافلومورون به دلیل اثرات منفی کم‏تر روی زنبور T. brassicae، برای استفاده در برنامه های کنترل تلفیقی آفات بالپولکدار به‏ ویژه کرم غوزه‏ پنبه در شمال ایران مناسب‏تر از تیودیکارب می‏ باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835117 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!