بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی در راستای توسعه روستایی

چکیده:
انرژی های زیستی مزایای گسترده و متنوعی برای مناطق روستایی به خصوص در کشورهای درحال توسعه دارند. آموزش و ارتباطات می تواند یک کاتالیزور مهم برای پذیرش سوخت های زیستی باشد که در آن نقش متخصصان کشاورزی و کارشناسان بسیار مهم است. متخصصان و کارشناسان کشاورزی منبع مهمی از اطلاعات برای کشاورزان هستند و می توانند پذیرش نوآوری را تسهیل و یا نفوذ آنها را محدود کنند. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تمایل کارشناسان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی جهت افزایش پذیرش سوخت های زیستی در میان کشاورزان ایرانی است. نمونه پژوهش بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی سهمیه ای انتخاب شد (288 =n). نتایج نشان داد که نگرش و هنجار اخلاقی به طور مستقیم تمایل به سمت گسترش و توسعه سوخت های زیستی را تحت تاثیر قرار می دهند. در حالی که منافع و درک نوآوری به طور غیر مستقیم بر آن تاثیر می گذارند. همچنین، نتایج نشان داد، متغیرهای منافع درک شده، درک نوآوری، عدالت و هنجار اخلاقی در مجموع می توانند 37 درصد از تمایل کارشناسان کشاورزی را نسبت به گسترش و توسعه سوخت های زیستی تبیین کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835193 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.