مروری بر انواع شبکه های محاسباتی جهت شبیه سازی عددی جریان اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
جهت شبیه سازی عددی جریان اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی معمولا از یک مدل چاه استفاده می شود. در بعضی حالت ها مانند مخازن گاز-میعانی یا پدیده ی مخروطی شدن آب، مدل چاه برای شبکه ی نسبتا درشت دقت کافی ندارد. از این رو تخمینی صحیح از نتایج حاصل از مدل چاه رایج نیازمند استفاده از شبکه ای ریز است. از طرفی استفاده از شبکه ی بسیار ریز یکنواخت نیاز به زمان اجرای بیشتری دارد. در مقابل، مدل شعاعی با ایجاد یک شبکه بندی با توزیع شعاع لگاریتمی، نتایجی حاصل از شبیه سازی جریان اطراف چاه را با کیفیت بهتر و زمان محاسباتی کمتر فراهم می کند. جهت بهبود نتایج و حل مشکل، روش هایی تلفیقی مثل ریزکردن موضعی و روش پنجره ای توسط محققان معرفی شده است. در این مقاله ابتدا انواع روش های شبکه بندی مورد استفاده برای شبیه سازی جریان اطراف چاه مرور شده و در انتها نیز یک مساله ی عددی نمونه برای مقایسه ی روش های گفته شده حل گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
86 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835416 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!