بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
حوادث رانندگی سومین علت مرگ در جهان و دومین علت مرگ و میر در مناطق در حال توسعه می باشد. که در شهرستان بعد از بیماری های قلبی وعروقی همانند الگوی کشوری در رتبه دوم مرگ و میر می باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در تصادفات درون شهری می باشد .
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع طولی می باشد . جامعه آماری کلیه مصدومین بستری شده ( 550 نفر) در بیمارستان شهید دکتر بهشتی سبزوار به علت حوادث ترافیکی درون شهری، از مورخه 15/3/89 لغایت 15/3/90 بود از پرسشنامه خود ساخته استفاده شد. برایvalid کردن پرسشنامه از نظرات کارشناسان مرکز مدیریت بیماری ها و کارشناسان مرکز کنترل ترافیک استفاده شده و reliability آن 7/96 بدست آمد. داده ها ی پژوهش به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل و در قالب جداول و نمودارها در قسمت نتایج ارائه گردید.
نتایج
مردان با 87 % بیشترین فراوانی از نظر جنسیت را دارند. از نظر سنی بیشتر سهم به گروه 20 تا 40 سال با 40 درصد تعلق دارد . بیشترین میزان مصدومین را رانندگان (60%) تشکیل داد. بیشترین وسیله تاثیرگذاز در تصادفات با 4/73% موتور سیکلت بود. 8/84% از سرنشینان خودروها از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند و 5/92% از رانندگان وسایل نقلیه دوچرخ کلاه نداشتند. 1/27 درصد وسایط نقلیه مورد بررسی سرعت غیر مجاز در سطح شهر داشته اند. 6/40 درصد رانندگان به هنگام تصادف، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده اند و و بیشترین درصد تصادفات رانندگی در ساعات 7 صبح تا 12 ظهر رخ داده است
نتیجه گیری
به منظور کاهش میزان حوادث رانندگی، فرهنگ سازی در بین کودکان و نوجوانان در طولانی مدت و اجرای طرح برخورد با متخلفان حادثه ساز شامل سرعت غیر مجاز، عدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
161 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!