تاثیر جایگاه غرب بر قالی های دوره قاجار

چکیده:
بسیاری از رشته های هنری و فرهنگی دوره قاجار همانند نقاشی، معماری، شعر و ادبیات و هنرهای صناعی ایران تحت تاثیر اندیشه های مدرنیته غربی دچار تغییر و تحولات و دگرگونی هایی در شکل و محتوا شدند، اما به نظر می آید، برخلاف چنین تغییراتی، قالی های این دوره با حفظ سنت های هنری و فرهنگی پیشین عمدتا به بازنمایی طرح ها و نقوش سنتی قالی های ایرانی پرداخته است.
پژوهش حاضر سعی دارد، با بررسی و شناخت موقعیت های فرهنگی و اقتصادی، وضعیت قالیبافی دوره قاجار، چگونگی تاثیر روابط تولید، حضور شرکت های خارجی در توسعه قالیبافی سنتی قاجار و نقش و تاثیر درخواست بازارهای مصرفی غرب را در پایداری طرح ها و نقوش سنتی قالی های قاجار مطالعه کند.
این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع پژوهش های تاریخی-توصیفی-تحلیلی است که از روش کتابخانه ای برای گردآوری داده ها بهره برده است. پژوهش دربردارنده نتایجی است که نشان می دهد افزایش صادرات قالی های قاجاری و حضور سرمایه گذاری های خارجی در مناطق قالیبافی ایران، که تحت تاثیر بازارهای مصرفی غرب بوده اند، عاملی تعیین کننده در حفظ و تداوم طرح ها و نقوش سنتی قالی های قاجاری شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836637 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.