اثرات محافظتی ویتامین E بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامترهای سرمی موش های سفید کوچک آزمایشگاهی در سمیت حاصل از دیانابول

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
استفاده از استروئید های آنابولیک-آندروژنیک در بین ورزشکاران بسیار گسترده است و داروهای آنابولیک، به ویژه دیانابول، به عنوان داروی نیروزا برای رشد و تقویت عضلات در جوانان استفاده می شوند؛ ولی با این حال درباره عوارض این دارو روی دستگاه تولید مثل اطلاعات زیادی در دسترس نیست. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب های ناشی از دیانابول بر دستگاه تناسلی نر انجام پذیرفت.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، 72 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به صورت تصادفی به یک گروه کنترل و هفت گروه تجربی تقسیم شدند. گروه های تجربی اول، پنجم، ششم و هفتم ویتامین E را به میزان IU/kgBW 100 دریافت کردند. گروه های تجربی پنجم، ششم و هفتم چهار ساعت بعد از دریافت ویتامین E به ترتیب داروی دیانابول به میزان 5، 10 و 20 mg/kgBW و گروه های دوم، سوم و چهارم تجربی به ترتیب تنها دیانابول به میزان 5، 10 و 20 mg/kgBW دریافت کردند، روش تجویز در تمامی گروه ها به صورت خوراکی و به مدت 42 روز بود. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های خونی و پارامترهای اسپرم ارزیابی شدند.
یافته ها
کاهش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانتی تام (TAC) و افزایش سطح مالون دی آلدئید (MDA) در سرم مشاهده شد که تجویز ویتامین E موجب بهبود آنها شد. همچنین تجویز ویتامین E باعث بهبود در پارامترهای اسپرم و سطح تستوسترون خون شد.
نتیجه گیری
اینگونه تداعی می شود که ویتامین E به عنوان یک مهار کننده رادیکال آزاد باعث کاهش آسیب های اکسیداتیو دیانابول است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838018 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.