تشخیص سرولوژیکی گروه A روتاویروس های انسانی در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
گروه A روتاویروس های انسانی شایع ترین عامل اسهال حاد کودکان در سطح جهان است. روتاویروس ها به طور گسترده ای در آب های محیطی پراکنده اند. هدف از این پژوهش، تشخیص سرولوژیکی گروه A روتاویروس های انسانی در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز بود.
روش بررسی
این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 76 نمونه فاضلاب جمع آوری شده از ورودی و خروجی 4 سیستم تصفیه فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه های کرج و برغان انجام شد. تمامی نمونه ها با روش رسوبی تغلیظ شدند. سپس گروه A روتاویروس های انسانی با استفاده از تکنیک الایزا (ELISA) شناسایی شدند.
یافته ها
از مجموع نمونه های مورد پژوهش، در 6 نمونه (89/7%) روتاویروس های انسانی گروه A شناسایی شد که 3 مورد آن (50%) مربوط به ورودی فاضلاب و 3 مورد (50%) مربوط به رودخانه کرج بود. نتایج نشان دادند که بین شیوع روتاویروس و محل نمونه گیری اختلاف معنی داری وجود دارد (039/0=P). همچنین فراوانی نمونه های آلوده به روتاویروس ها در فصل های تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 1 نمونه (66/16%)، 3 نمونه (50%) و 2 نمونه (33/33%) بود.
نتیجه گیری
این پژوهش، آلودگی آب های محیطی به گروه A روتاویروس های انسانی را نشان داد. از این رو پایش مداوم سیستم های تصفیه فاضلاب و آب رودخانه ها به منظور شناسایی روتاویروس ها ضروری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
124 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838030 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.