رابطه بین سبک زندگی و استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی و استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران بود.
روش بررسی
در این پژوهش همبستگی، تعداد 381 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و پرسش نامه سبک زندگی لعلی و همکارانش (1391)، پرسش نامه استفاده مفرط از اینترنت و تلفن همراه (COS) جنارو (2007) و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (1986) (GHQ-28) را تکمیل کردند. نتایج با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
زیرمقیاس های اجتناب از مواد مخدر، سلامت جسمانی، کنترل وزن و تغذیه و ورزش و تندرستی به ترتیب در پیش بینی سلامت روان نقش معنی داری داشتند و حدود 11 درصد واریانس سلامت روان بر اساس این مولفه های سبک زندگی قابل پیش بینی بود. استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی در پیش بینی سلامت روان نقش معنی دارس داشت و حدود 33 درصد واریانس سلامت روان بر استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی قابل پیش بینی بود. بین سبک زندگی و استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی رابطه معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری
از آنجا که طبق یافته های این تحقیق، نوع سبک زندگی و استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی در بهداشت روان دانشجویان موثر است، می توان با آموزش سبک زندگی و استفاده صحیح از فناوری های ارتباطی به ارتقاء سلامت روان اقراد جامعه، به ویژه دانشجویان کمک کرد و این مسیله باید مورد توجه مسئولین دانشگاه ها قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -152
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838033 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.