تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده کاوی QUEST (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس)

چکیده:
امروزه بحث کیفیت آب در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از مباحث کلیدی مطرح است؛ زیرا این امر ارتباط بسیاری با سلامتی انسان و نقش بسیار مهمی در مدیریت و بهره برداری از منابع دارد. به این منظور پژوهش حاضر برای اولین بار نسبت به تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده ک اوی در شهرستان پاسارگاد واقع در 105 کیلومتری شمال شرقی شیراز اقدام نموده است. نتایج این تحقیق که از مدل سازی با بهره گیری از درخت تصمیم QUEST در نرم افزار Clementine (نسخه ی 12)، حاصل شده است، نشان داد که موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی در این منطقه، تابع سختی کل (TH) و هدایت الکتریکی (EC)، می باشد. بدین ترتیب، در صورتی که سختی کل (TH) در این شهرستان کمتر از 282/232 قسمت در میلیون، و هدایت الکتریکی (EC) آن، کمتر از 822/787 میکروموهس بر سانتی متر باشد، این آب مناسب آشامیدن می باشد. بنابراین توصیه می شود به اقدامات تصفیه و کاهش سختی آب جهت مصارف شرب (انسان) توجه گردد و انجام پایش های مستمر در قالب نمونه برداری های دوره ای منظم از منابع آب در این شهرستان در دستور کار قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838192 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.