تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus، Linnaeus، 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب های سواحل خوزستان

چکیده:
استراتژی تغذیه ای خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) از فروردین تا اسفند ماه 1395 به صورت ماهانه در سواحل استان خوزستان انجام شد. صید نمونه ها با استفاده از تور ترال انجام شد. اقلام غذایی مورد تغذیه در معده P. pelagicus، درصد فراوانی وقوع هر طعمه و درصد فراوانی آن ها بررسی گردید. اقلام غذایی از گروه های متفاوتی همچون سخت پوستان، نرم تنان، فیتوپلانکتون ها، اسفنج ها، مرجان ها، ماهی ها، ذرات شن و ماسه و غیره در معده خرچنگ ها مشاهده گردید. از میان اقلام غذایی مورد تغذیه توسط این گونه بالاترین درصد وقوع طعمه به ترتیب به اسفنج ها، سخت پوستان و نرم تنان تعلق داشت. علاوه براین درصد فراوانی نسبی طعمه های متعلق به گروه اسفنج ها (65/38%) نسبت به سایر طعمه ها بیشترین مقدار را دارا بود. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از بررسی محتویات معده خرچنگ شناگر آبی با استفاده از مدل کاستلو نشان داد که این خرچنگ یک شکارچی با کنج تغذیه ای اختصاصی است و در طول سال از طعمه های اختصاصی خود شامل اسفنج ها، سخت پوستان و نرم تنان تغذیه می کند. هر چند که الگوی تغذیه آن از طعمه های اختصاصی در فصول مختلف سال تغییرات اندکی را نشان می دهد. در این مدل فیتوپلانکتون ها، ماهی ها، پرتاران، مرجان ها، نماتودها، آغازیان، شانه داران، نماتودها، کرمهای پهن، حشرات آبزی و ذرات شن و ماسه طعمه های تصادفی یا اتفاقی این خرچنگ تشخیص داده شد که احتمالا ضمن تغذیه از طعمه های اختصاصی مورد تغذیه این خرچنگ قرار گرفته اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838717 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!