بررسی دقت و صحت دستگاه های طیف سنج با استفاده از کاشی های سرامیکی استاندارد BCRA

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر دقت و صحت 4 دستگاه طیف سنج از مدل های مختلف شرکت X-Riteبه کمک کاشی های استاندارد BCRA مقایسه گردیده است. با توجه به اینکه از این 4 دستگاه دو دستگاه کالیبره و دو دستگاه غیرکالیبره می باشند نقش کالیبراسیون دوره ای این دستگاه ها در کم کردن خطای آنها ارزیابی می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد دقت هر 4 دستگاه طیف سنج کاملا قابل قبول بوده و تفاوت معنی داری بین دستگاه های کالیبره و غیرکالیبره در تکرار نتایج وجود ندارد. علاوه براین نتایج میانگین اختلاف رنگ روی 14 کاشی BCRA نشان می دهد که دستگاه طیف سنج غیرکالیبره مدلCE7000A نیاز به کالیبراسیون مجدد دارد ولی دستگاه غیرکالیبره مدل SP62 خطای قابل توجهی در مقایسه با دو دستگاه کالیبره این تحقیق ندارد. علاوه براین دستگاه نو و کالیبره مدل Ci64در اندازه گیری کاشی های غیررنگی ضعف بیشتری در مقایسه با دو دستگاه SP62و SP64دارد. ضمنا میانگین مقادیر اختلاف رنگ روی کاشی های BCRA برای هر یک از دستگاه ها از مقدار قابل قبول تعیین شده بزرگ تر بوده است و به نظر می رسد مقدار مورد قبول تعیین شده برای صحت نتایج طیف سنج ها سخت گیرانه بوده و نیاز به بازنگری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.