مقایسه یاورهای نانوذره ای بایاور مونتاناید در بیش ایمن سازی برای تولید سرم ضد مارگزیدگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه انتخاب و به کارگیری یاورهای نانوذره ای مناسب بسیار مهم است. در تهیه ضد زهر به دلیل فقدان سرم های ضد مارگزیدگی موثر برای درمان آن و هزینه های زیاد خرید سرم های ضد مارگزیدگی خارجی، اهمیت تهیه نانوذره های مناسب داخلی برای تولید پلاسمای بیش ایمن را دوچندان می کند. به منظور کاهش معایب یاورهای متداول و تولید ضد زهر با توانمندی بالا بین یاورهای مختلف مقایسه ای ازنظر توانایی تولید سرم با عیار بالا و عوارض کم انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه بر روی 15 گوسفند در سه گروه انجام گرفت. گوسفندها با زهر خام مار کبرا (کفچه مار) به همراه سه یاور مونتاناید، فسفات آلومینیوم و یاور نانوذره ای پلی متیل متاکریلات به طریق زیر جلدی بیش ایمن سازی شدند. فاصله تزریقات متوالی یک هفته بود و بررسی های عوارض محل تزریق در هر هفته انجام شد.
نتایج
قدرت خنثی سازی نمونه سرم های به دست آمده از سه گروه مذکور بعد از 9 هفته به ترتیب LD50 2/2، 5/1 و 2 در هر میلی لیتر به دست آمد. گوسفندان گروه پلی متیل متاکریلات حداقل واکنش موضعی را در محل تزریق نشان دادند. درصورتی که در دو گروه دیگر علائمی با شدت متوسط دیده شد.
نتیجه گیری
یاورهای نانوذره ای پلی متیل متاکریلات به علت افزایش پاسخ ایمنی قابل قبول و بی ضرری بسیار خوب، قابلیت جایگزینی بایاورهای روغنی را حداقل در شروع ایمن سازی برای تولید ضد زهر دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
674 -682
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.