اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دیابت نوع 1 یک بیماری خودایمن است و در اثر تولید ناکافی انسولین در بدن ایجاد می شود. آل ترانس رتینوئیک اسید(ATRA) آنتی اکسیدان، ضد سرطان و ضدالتهاب است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس در موش های دیابتی شده بود.
مواد و روش ها
دیابت به وسیله چندین دوز متوالی و کم استرپتوزوتوسین (STZ) در موش های نر C57BL/6 القا شد (روزانه mg/kg/day 40، 5 روز متوالی). بعد از القاء دیابت، موش ها تحت درمان با آل ترانس رتینوئیک اسید به مدت 21 روز (روزانه 20 میلی گرم/ کیلوگرم، داخل پریتوئن) قرار گرفتند. در روز آخر، پانکراس جداسازی شده و به روش هماتوکسیلین ائوزین (H&E) و گوموری آلدهید فوشین (GAF) برای بررسی های پاتولوژی پانکراس (تعداد جزایر، تعداد سلول های بتا و قطر جزایر) رنگ آمیزی گردید.
نتایج
درمان با ATRA در موش های دیابتی شده سبب افزایش میانگین تعداد جزایر، قطر جزایر و تعداد سلول های بتا در مقایسه با گروه کنترل دیابتی گردید (05/0˂P )
نتیجه گیری
این یافته ها نشان می دهد که ATRA سبب بهبود بافت پانکراس در طی تخریب سلول های بتا پانکراس در دیابت نوع 1 ناشی از القاء توسط STZ در موش می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
657 -665
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838894 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.