بررسی و مقایسه ی تاثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت

چکیده:
مقدمه
یکی از عوارض پس از عمل جراحی کاتاراکت، خارش است. در مطالعه ی حاضر برای اولین بار، میزان تاثیر تزریق وریدی اندانسترون، پروپوفول و دگزامتازون در کاهش بروز خارش پس از عمل جراحی کاتاراکت بررسی و با گروه شاهد مقایسه گردید.
روش ها
در این پژوهش کارآزمایی بالینی، بیماران به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند و به ترتیب تحت تزریق وریدی دگزامتازون، اندانسترون، پروپوفول و نرمال سالین قرار گرفتند. پس از ورود به ریکاوری تا 6 ساعت، از بیمار در خصوص خارش و تهوع و استفراغ سوال شد. داده های به دست آمده از چهار گروه مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میزان بروز خارش اطراف چشم در گروه اندانسترون (8/12 درصد) و دگزامتازون (5/7 درصد) در بازه ی صفر تا 1 ساعت اول پس از عمل جراحی به طور معنی داری کمتر از سایر گروه ها بود (050/0 > P). تفاوت معنی داری بین گروه ها در بروز خارش اطراف چشم در زمان های 1 تا 2 و 2 تا 6 ساعت وجود نداشت (050/0 < P).
نتیجه گیری
پروپوفول تا حدود زیادی در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل نقش دارد. استفاده از اندانسترون در ساعت اول پس از عمل، نقش موثری در کاهش خارش و به ویژه تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی دارد. دگزامتازون نیز در ساعت اول پس از عمل، بر کاهش خارش اطراف چشم موثرتر از سایر داروها می باشد. پیشنهاد می شود در بررسی های آینده ضمن برطرف کردن محدودیت ها، تحقیقات بیشتر با حجم نمونه ی بیشتر انجام گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
372 -378
لینک کوتاه:
magiran.com/p1841293 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.