بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن Xrcc3 با سرطان کولورکتال: یک مطالعه ی مورد- شاهدی

چکیده:
مقدمه
سرطان کولورکتال، سومین سرطان منجر به مرگ در کشورهای غربی محسوب می شود. سن بالا، چاقی، بی تحرکی، رژیم غذایی نامناسب و تغییرات ژنتیکی، از جمله عوامل خطر بروز این سرطان به شمار می رود. بررسی ارتباط تغییرات ژنتیکی با سرطان کولورکتال، زمینه ی بسیاری از تحقیقات اخیر بوده و پلی مورفیسم M241T در ژن Xrcc3 مورد توجه قرار گرفته است.
روش ها
در این پژوهش مورد- شاهدی، 90 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال و 83 فرد سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. DNA ژنومی از خون محیطی افراد استخراج و توزیع ژنوتیپی در محل پلی مورفیسم مذکور بررسی گردید. منطقه ی مورد نظر با استفاده از طراحی پرایمر و تکنیک Polymerase chain reaction (PCR) تشدید ژنی شد و ژنوتیپ نمونه ها با روش PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) تعیین گردید.
یافته ها
یافته ها حاکی از ارتباط آلل C از پلی مورفیسم M241T با ابتلا به سرطان کولورکتال بود. همچنین، ارتباط معنی داری بین افزایش سن و سابقه ی فامیلی با بروز سرطان مشاهده شد. از طرف دیگر، مصرف سیگار با سرطان کولون رابطه ای را نشان نداد، اما نقش موثری در بروز و متاستاز سرطان رکتوم داشت.
نتیجه گیری
ارتباط پلی مورفیسم M241T با افزایش خطر بروز سرطان کولورکتال در کنار سابقه ی فامیلی، سن بالا و مصرف سیگار، به عنوان عوامل خطر ابتلا به سرطان کولورکتال گزارش گردید. از این رو، نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، ضرورت بررسی و انجام تحقیقات گسترده تر در مطالعات بعدی را مشخص نمود
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
366 -371
لینک کوتاه:
magiran.com/p1841294 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.