بررسی اثر به کارگیری Drape استریل هنگام پرمیکت گذاری در کاهش بروز عفونت بیماران تحت همودیالیز

چکیده:
مقدمه
همودیالیز، مهم ترین راه جایگزین پیوند کلیه محسوب می شود که وابسته به راه های عروقی (Vascular accesses) کارامد می باشد.کاتترها در مقایسه با فیستول شریانی وریدی (Arteriovenous fistulas یا AVF) خطر باکتریمی را بیش از 10 برابر افزایش می دهد. عفونت، دومین عامل مرگ بیماران تحت همودیالیز و علت 60-30 درصد تعویض کاتترهای ورید مرکزی به شمار می رود. به منظور جلوگیری از عفونت مرتبط با کاتتر ورید مرکزی، ابتدا باید عوامل خطر و تاثیر آن ها را به خوبی شناسایی گردد. برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی، به طور گسترده ای از Drapeهای چسبنده ی پلاستیکی استفاده می گردد که مانع انتقال باکتری از پوست به محل جراحی می شود. استفاده از Drape استریل بحث مورد اختلافی است و تاکنون شواهد متقاعد کننده برای اثر آن گزارش نشده است. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی اثر به کارگیری Drape استریل هنگام پرمیکت گذاری در کاهش بروز عفونت مرتبط با کاتتر ورید مرکزی بود.
روش ها
در این کارآزمایی بالینی آینده نگر یک سوکور تصادفی، 80 کاتتر ورید ژوگولار داخلی تعبیه شد که نمونه ها به دو گروه 40 نفره ی اول (پرمیکت گذاری با Drape استریل) و دوم (بدون به کارگیری Drape استریل) تقسیم شدند و از نظر عفونت زودرس پرمیکت مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
2 نفر در ویزیت سوم گروه اول از قرمزی محل خروج کاتتر و 1 نفر در ویزیت سوم گروه دوم از ترشح محل خروج کاتتر شکایت داشتند. در معاینه ی فیزیکی انجام شده توسط پزشک، در هیچ یک از دو گروه عفونتی تشخیص داده نشد. در گروه دوم یک مورد کشت خون انجام گرفت که منفی بود. همچنین، ارتباطی میان سن، جنسیت، وزن و سطح Blood urea nitrogen (BUN) و Creatinine (Cr) با بروز عفونت مشاهده نشد.
نتیجه گیری
به کارگیری Drape استریل هنگام پرمیکت گذاری، تاثیری در کاهش میزان عفونت زودرس پرمیکت ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
358 -365
لینک کوتاه:
magiran.com/p1841297 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.