تاثیر جراحی بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve بر تصویر ذهنی بدن

چکیده:
مقدمه
هدف از انجام این پژوهش، مقایسه ی تصویر ذهنی بدن در دو گروه از بیماران مبتلا به چاقی مرضی بعد از عمل جراحی بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve بود.
روش ها
در این مطالعه ی توصیفی، در مجموع 126 بیمار (دو گروه 63 نفره) مبتلا به چاقی مفرط مشارکت داشتند که در سال های 96-1395 در مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت یکی از دو عمل بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve قرار گرفتند. ارزیابی تصویر ذهنی بدن این افراد قبل از عمل و 6 ماه پس از عمل توسط پرسش نامه ی چند بعدی تصویر ذهنی بدن صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
آزمون Paired t نشان داد که میانگین نمره ی کل تصویر ذهنی بدن در هر دو گروه، 6 ماه بعد از عمل نسبت به قبل از عمل به طور معنی داری افزایش یافته است (001/0 > P)، اما آزمون Independent t نشان داد که میانگین نمره ی کل تصویر ذهنی بدن قبل بعد از عمل بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت؛ به طوری که قبل از عمل (62/0 = P) و بعد از عمل (62/0 = P) گزارش گردید.
نتیجه گیری
میانگین نمره ی کل تصویر ذهنی بدن طی 6 ماه پس از عمل بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت، اما احتمال می رود که در دراز مدت به دنبال کاهش وزن بیشتر و افتادگی پوست، تصویر ذهنی بدن تغییر یابد. از این رو، پی گیری این افراد در بازه ی زمانی طولانی تر پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
351 -357
لینک کوتاه:
magiran.com/p1841298 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.