ارزیابی شاخص های گیاهی برآورد پوشش و تولید گیاهی مراتع مناطق خشک در دوره های رویشی مختلف

چکیده:
یکی از کاربردهای مهم سنجش از دور در مدیریت منابع طبیعی، تشخیص و ارزیابی کمی پوشش گیاهی است. هدف این پژوهش بررسی شاخص های گیاهی حاصل از ماهواره لندست 8 به منظور ارائه مدل برآورد تاج پوشش سبز و تولید گیاهی در مرتع مرجن شهرستان بروجن طی فصل رویش است. به این منظور، در طول ترانسکتی به طول 10 کیلومتر و در فواصل حدود 400-1000متر در 19 محل نمونه برداری (به صورت تصادفی) و در هر نقطه با 5 کوادرات 2Î2 متری به صورت کوادراتی مرکزی و چهار کوادرات در چهار جهت اصلی اطراف آن 95 کوادرات در هر دوره آماربرداری و در طی 4 دوره عملیات صحرایی 380 کوادرات، بین اردیبهشت تا شهریور سال 1393 اندازه گیری های متغیرهای تولید (به روش اندازه گیری مضاعف) و پوشش تاجی (به روش پلات مشبک) انجام شد. پس از انجام تصحیح اتمسفری به روش FLAASH، 12 شاخص گیاهی برای تمام تصاویر محاسبه شد. سپس ارزش های شاخص های گیاهی در روابط رگرسیونی در برابر ارزش های زمینی تاج پوشش سبز و تولید گیاهی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص های ARVI، SARVI و EVI در برآورد تاج پوشش سبز گیاهی (81/=0r2) و تولید گیاهی (به ترتیب با ضرایب تبیین 61/0، 61/0 و 60/0) در رگرسیون درجه سوم مناسب ترین گزینه ها بودند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط قوی شاخص های گیاهی حاصل از لندست 8 با تاج پوشش سبز و تولید گیاهی است، هر چند تاج پوشش سبز گیاهی دارای ارتباط قوی تری در مقایسه با تولید گیاهی با شاخص های گیاهی می باشد. به طور کلی نتیجه گیری می شود که تولید و پوشش گیاهی مناطق خشک با دقت نسبتا بالایی می تواند به وسیله شاخص های گیاهی مستخرج از تصاویر ماهواره ای لندست 8 برآورد گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.