مروری بر رزین ها و افزودنی های با خاصیت ذاتی ضدمیکروبی مورد استفاده در پوشش ها

پیام:
چکیده:
از بین بردن و جلوگیری از انتشار میکروب ها از گذشته مورد توجه قرار داشته است. از جمله راه های مبارزه با عوامل بیماری زا استفاده از پوشش های ضدمیکروبی می باشد. رزین های آکریلیک و متاکریلیک، پلی الکترولیت های مزدوج کاتیونی، رزین های سیلوکسانی، رزین های پرشاخه و درخت سان، رزین های با گروه انتهایی آمونیم چهارتایی، رزین های ناهمگون حاوی اتم نیتروژن در زنجیره اصلی، رزین های حاوی گوانیدین، رزین های تقلیدکننده پپتیدهای طبیعی، پپتیدهای مصنوعی، رزین های با زنجیره اصلی آریل آمید و فنیل اتیلن، رزین های هالوژن دار و حاوی مشتقات فسفر و گوگرد، رزین های مشتقات فنل و بنزوئیک اسید، و ترکیبات آلی - فلزی، موادی هستند که مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین برای ایجاد فعالیت ضدمیکروبی در آنها، عملیات دیگری مانند ادغام کووالانسی ترکیبات ضد میکروبی با وزن مولکولی کم، پیوند پپتیدهای ضدمیکروبی، پیوند زدن دیگر رزین های ضدمیکروبی، افزودن ترکیبات ضدمیکروبی با وزن مولکولی کم، آلیاژکردن با رزین های ضدمیکروبی و افزودن ترکیبات ضدمیکروبی معدنی به رزین ها توسط محققان مختلف صورت گرفته است. در این مقاله نمونه هایی از این پژوهش ها به طور مختصر آورده شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1844039 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.