ارزیابی الگوی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از تکنیک های فازی شیء گرا (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر)

چکیده:
نظارت بر جنگل، نیازمند سیستم های خودکار برای تجزیه و تحلیل داده های حجیم سنجش از دور است. داده های ماهواره ای، به عنوان سریع ترین و کم هزینه ترین روش ها، به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی، در اختیار پژوهشگران قرار دارند. با توجه به تغییرات وسیع کاربری ها و تخریب جنگل در سال های اخیر، تولید نقشه گستره جنگل و بررسی روند تغییرات آن در دوره های زمانی مشخص، ضروری است. پژوهش حاضر، می کوشد تا از تصاویر لندست در بازه زمانی 27 ساله، تغییرات پوشش زمین های شهرستان کلیبر، به ویژه پوشش جنگلی را با استفاده از تکنیک های فازی شیءگرا بررسی کند؛ به همین منظور، تصاویر سنجنده تی.ام.لندست 5 (سال 1990)، سنجنده ای.تی.ام. پلاس لندست 7 (سال 2000 و 2010) و سنجنده او.ال.آی. تصویر لندست 8 (سال 2017) استفاده شد. در این پژوهش، به منظور بهبود نتایج قطعه بندی تصویر و به دنبال آن، افزایش دقت نتایج طبقه بندی، از الگوریتم پیش بینی مقیاس بهینه برای بهینه سازی مقیاس استفاده شد.بررسی نتایج نشان داد که شهرستان کلیبر، در فاصله سال های 1990 تا 2017، شاهد روند کاهشی اراضی با پوشش جنگلی و مرتعی درجه 1 بوده و از سوی دیگر، زمین های مرتعی درجه 2، بایر و اراضی مسکونی افزایش یافته و این امر، بیانگر روند کلی تخریب در منطقه از طریق جایگزینی مراتع درجه 1 و جنگلی با سایر کاربری ها نظیر مرتع درجه 2 و اراضی بایر و مسکونی است. در مدت 27 سال، اراضی جنگلی در این شهرستان به میزان 1/5% معادل 107 کیلومتر مربع کاهش داشته است.عوامل زیادی در تغییر پوشش جنگل در منطقه موثر هستند، از جمله افزایش مراکز سکونت گاهی، تخریب جنگل ها و تبدیل آن به زمین های کشاورزی را می توان نام برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1844928 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.