یک مدل جدید برای جریان دو فازی درون یک آب شیرین کن خورشیدی اصلاح شده با یک لایه متخلخل

چکیده:
در این تحقیق، مدل حجم سیال برای شبیه سازی جریان دو فازی بخار- مایع درون یک آب شیرین کن خورشیدی شیب دار یک طرفه به کار گرفته شد. این مدل توانایی ردیابی فصل مشترک بین فازهای مایع و بخار را هنگام تغییر فاز دارا می باشد. به منظور ارزیابی دقت مدل ارائه شده، نتایج حل عددی بدست آمده توسط این مدل با نتایج تجربی و نتایج عددی مدل دیگر شبیه سازی آب شیرین کن خورشیدی (مدل هوای مرطوب) مقایسه شده اند. نتایج نشان داد که مدل حجم سیال ارائه شده، نتایج دقیق تر و نزدیک تر به نتایج تجربی را نسبت به مدل پیشین شبیه سازی آب شیرین کن خورشیدی (هوای مرطوب) ارائه می کند. پس از شبیه سازی، پتانسیل استفاده از اسفنج به عنوان یک ماده متخلخل ارزان برای افزایش تولید آب مقطر درون آب شیرین کن خورشیدی بررسی شد. اسفنج سطح موثر بیشتری برای تبخیر و جذب تشعشع درون آب شیرین کن فراهم می کند. همچنین این ماده دارای خاصیت فتیله ای بوده و آب را به سطح خود جهت تبخیر منتقل می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که میزان تولید آب مقطر توسط آب شیرین کن خورشیدی حدود 10 درصد با به کارگیری اسفنج با نفوذپذیری 6/0 افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که میزان تولید آب مقطر با کاهش نفوذپذیری لایه متخلخل برای نفوذپذیری های بیشتر از 6/0 افزایش می یابد درحالی که میزان تولید آب مقطر با کاهش نفوذپذیری لایه متخلخل برای نفوذپذیری های کمتر از 6/0 کاهش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p1844942 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.