کارکرد زیبایی شناختی نماد در دیوان سنایی

چکیده:
سنایی غزنوی مبتکر سبک نمادگرا در ادبیات عرفانی فارسی است. خلاقیت او در نمادپردازی، به ویژه در حوزه نمادهای قلندری و اسطوره ای و تلفیق عناصر ژانرهای مختلف، پس از او موردپسند و مقبولیت فراوان شاعران قرار می گیرد. نماد، افزون بر گسترش ظرفیت زبان و ممکن ساختن بیان معانی عمیق عرفانی، در زیبایی آفرینی متون ادبی نیز تاثیری فراوان دارد. این جستار تلاش می کند با تحلیل سبک نمادگرای سنایی در دیوان او، نقش نماد را در آفرینش زیبایی و جایگاه آن را در تعالی ادبیت اشعار او روشن سازد و به این پرسش پاسخ دهد که نماد چگونه و با چه روش هایی وجه زیبایی شناختی شعر سنایی را تقویت کرده است؟ نتایج این تحلیل بیانگر آن است که زیبایی آفرینی نماد در دیوان سنایی حاصل عواملی چون خلاقیت و خیال انگیزی، ابهام و چندمعنایی، اتحاد تجربه و تصویر، انتقال صادقانه عواطف و انسجام و پیوستگی میان بخش های مختلف عالم و به تبع آن متن ادبی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1846569 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.