مولفه های امنیت پایدار از منظر قرآن کریم

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
در قرآن کریم امنیت پایدار به معنای تحقق همه مولفه های داخلی و خارجی ثبات در جامعه است. در این کتاب آسمانی به نحو گسترده ای به موضوع امنیت پایدار پرداخته شده، و در آیه های متعدد درباره این مقوله توصیه های راهبردی ارائه شده است. بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش پیرامون مولفه های امنیت پایدار در قرآن کریم می باشد.
روش
مقاله حاضر با رویکرد کیفی و به روش رویش نظریه ها تدوین گردید. به منظور طراحی الگوی مبنایی امنیت پایدار با تاکید بر قرآن کریم، از روش تحلیل محتوای کیفی و تفسیر داده های متنی استفاده کردیم. ادبیات تحقیق را به وسیله نرم افزارهای قرآنی و حدیثی، نهج البلاغه، کتاب های تفسیری شیعه و اهل سنت و مقاله های مرتبط مطالعه کردیم. برای مدیریت منابع مطالعه شده و سازماندهی اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار سیتاوی و برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده نمودیم. در فرایند تولید نظریه زمینه ای کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام دادیم.
یافته ها
مفهوم امنیت در قرآن کریم شامل مواردی از قبیل امنیت سرزمین، امنیت راه ها، ایمنی از آسیب دشمن و... است. با عنایت به اینکه امنیت پایدار پیوستاری گسترده در تمامی حوزه های داخلی، خارجی، اعتقادی و عملی است؛ قرآن کریم مولفه هایی از قبیل ولایت پذیری، وحدت، حفظ اسرار نظام، اقتدار حاکم، قاطعیت در مجازات اخلال گران، توان بازدارندگی در برابر تهدید خارجی و پاسخ قاطع به تجاوز دشمن را عامل پایداری امنیت معرفی می کند.
نتیجه گیری
قرآن کریم نسبت به مفهوم امنیت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نگاهی جهانشمول دارد، که در آن مصالح نوع بشر تامین می شود. در این نگاه، امنیت پایدار همواره با اقتدار، وحدت، انسجام و استحکام جامعه اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی ارتباط دارد. بنابراین هرگونه نابسامانی و ناامنی در یک بعد، ابعاد دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و پایداری امنیت را از بین می برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847107 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!