تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد (Acipenser ruthenus)

چکیده:
تاثیرات بلند مدت (6 ماهه) ناشی از جایگزینی روغن ماهی (کیلکا) در جیره غذایی با روغن گیاهی (کلزا) بر عملکرد رشد تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) تا رسیدن به مرحله تخمریزی، مورد ارزیابی قرار گرفت. سه جیره غذایی حاوی روغن ماهی (FO)، روغن گیاهی (VO) و مخلوطی برابر از روغن ماهی و روغن گیاهی (FO+VO) فرمول نویسی شدند. ماهیان تغذیه شده با جیره (FO+VO) وزن بیشتری نسبت به سایر تیمارها دارا بودند. این در حالی بود که ماهیان تیمار VO کمترین وزن را به نمایش گذاشتند (0.05
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
407 -415
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847240 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
علمی-پژوهشی

فصلنامه شیلات

Journal of Fisheries

فصلنامه کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
ISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
سردبیر:
دکتر علیرضا میرواقفی
تلفن نشریه: ۰۲۶-۳۲۲۲۳۰۴۴