بررسی کارایی مدل های مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: استان گیلان)

چکیده:
آگاهی از میزان رسوب معلق رودخانه ها یکی از مسائل اساسی در پروژه های آبی است که طراحان تاسیسات آبی همواره با آن روبرو بوده اند. با توجه به صرف هزینه و زمان طولانی جهت اندازه گیری بار معلق رودخانه ها، استفاده از منحنی های سنجه رسوب معمول ترین روش برآورد بار رسوب معلق رودخانه ها محسوب می گردد. این در حالی است که روش های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و داده کاوی در بسیاری از علوم مهندسی رخنه کرده است. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق به چالش کشیدن توانمندی روش کلاسیک برآورد بار معلق در مقایسه با برخی روش های نوظهور می باشد. ما در این پژوهش شش مدل،K نزدیک ترین همسایه، شبکه عصبی پس انتشار خطا، فرآیند گوسی، درخت تصمیم گیری M5، ماشین بردار پشتیبان و ماشین بردار پشتیبان تکاملی را انتخاب و به مقایسه آنها با مدل سنجه رسوب در هشت حوزه آبخیز واقع در استان گیلان پرداختیم. طول دوره آماری داده های ورودی به مدل ها به صورت روزانه و 30 ساله در نظر گرفته شد. ارزیابی نتایج حاصله نشان داد مدل فرآیند گوسی در مقایسه با سایر مدل ها، با کمترین مجموع مربعات باقیمانده (RMSE) (متوسط مجموع مربعات باقی مانده= 05/37 در هشت حوزه) و بیشترین ضریب همبستگی (r) (متوسط ضریب همبستگی 72/0 در هشت حوزه) و با بهترین ضریب ناش- ساتکلیف (متوسط 66/0 در هشت حوزه) نسبت به سایر مدل ها از کارآیی بیشتری برخوردار است. لذا استفاده از مدل های مذکور به جای روش های معمول برآورد بار معلق می تواند دقت این برآوردها را به میزان قابل ملاحظه ای بهبود بخشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.