بررسی اخلاقی پنهان کاری در روابط زناشویی با رویکرد اسلامی

چکیده:
از مسائل مهم در روابط زوجین پنهان کاری آنها از یکدیگر است که عدم وضوح ضوابط و اصول اخلاقی سبب شده، زوجین به تشخیص خود پنهان کاری در زندگی مشترک را توجیه کنند. هدف پژوهش حاضر ارائه معیارها و معرفی شاخص های اخلاقی پنهان کاری در زندگی مشترک زوجین است که می تواند از وقوع پنهان کاری نامطلوب و آثار و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند و وظیفه زوجین در قبال یک زندگی اخلاقی را مشخص سازد. روش به کاررفته در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها، مبتنی بر بررسی اسناد کتابخانه ای است. مهم ترین معیارهای اخلاقی پنهان کاری مطلوب به دست آمده رعایت حدود اخلاقی، در نظر گرفتن مصلحت همسر، تداوم و تقویت رابطه و پایبندی به پیمان زناشویی است. بر اساس این معیارها، می توان شاخص های اخلاقی استخراج کرد که عبارتند از: عدم تجاوز از آموزه های اخلاقی و عدم تعارض با اصول اخلاقی، خیرخواهی و گذشت از منافع شخصی، حفظ اعتماد و صمیمت و برقراری سازگاری، ایفای نقش همسری و وفاداری. انطباق با اصول و معیارهای اخلاقی در روابط زناشویی، پنهان کاری زوجین را توجیه اخلاقی کرده، پیامدهای مطلوبی به همراه خواهد داشت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847708 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.