بررسی عددی جریان لایه برشی فراصوتی در حفره دیواره

چکیده:
رم جت فراصوت و یا اسکرم جت نوع پیشرفته تر موتورهای صنعت هوا فضاست. انجام احتراق این نوع موتورها در سرعت فرا صوت باعث می شود که اسکرم جت بتواند به سرعت هایی بالاتر از سرعت رم جت های متداول برسد. احتراق در سرعت های فراصوت نیاز به پایداری دارد. چون حفره ها در پایداری احتراق جریان های واکنشی فراصوتی در اسکرم جت ها اهمیت زیادی دارند، در این مقاله، با شبیه سازی جریان لایه برشی حفره با استفاده از مدل های مختلف اغتشاشی، اثر عوامل مختلف در این نوع جریان ها بررسی شد. ابتدا، با کمک مدل سازی جریان با مدل های مختلف اغتشاشی بهترین مدل، ازنظر دقت و سرعت حل، برای شبیه سازی جریان های لایه برشی حفره معرفی شد. سپس، به کمک مدل انتخاب شده، حل هایی برای زوایای مختلف دیوار حفره انجام شد و نتایج با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل اغتشاشیSST-k-ω ، ازنظر دقت و سرعت، بهترین مدل برای حل مسائل مربوط به لایه بررشی حفره است. همچنین، در این تحقیق، زوایای مختلف درنظر گرفته شده برای دیوار عمودی پشت نشان داد که دما در حفره ها با زاویه تند به شدت افزایش می یابد. بنابراین، دما عامل مهمی در تعیین زاویه خواهد بود و ممکن است محدودیت نقطه ذوب مواد به کاررفته انتخاب زاویه را تحت تاثیر قرار دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847971 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.