بررسی تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه

چکیده:
مقدمه
آتروفی واژن، از شایع ترین عوارض بعد از یائسگی بوده و کیفیت زندگی زنان یائسه را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از استروژن جهت بهبود این علائم اگرچه موثر بوده، ولی دارای عوارض است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه انجام شد.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینیدوسوکور در سال 1396 بر روی 70 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشت منتخب شهر ایذه انجام شد. زنان با تشخیص آتروفی واژن در دو گروه 35 نفره جهت دریافت کرم واژینال شیرین بیان 2% و دارونما به مدت 8 هفته قرار گرفتند. علائم آتروفی واژن شامل: سوزش، خارش، درد هنگام مقاربت و احساس خشکی واژن بر اساس مقیاس خودسنجی چهار درجه ای لیکرت قبل از مداخله و در هفته های 2، 4 و 8 بعد از درمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و کای دو انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
علائم آتروفی واژن در گروه درمانی کرم واژینال شیرین بیان در مقایسه با ابتدای مطالعه به صورت معنی داری بهبود یافت (001/0>p). کرم واژینال شیرین بیان باعث کاهش علائم ذهنی آتروفی شامل خارش، سوزش، دیسپارونی، خشکی واژن در زنان یائسه نسبت به دارونما گردید (001/0>p).
نتیجه گیری
استفاده از کرم واژینال شیرین بیان، علائم ذهنی آتروفی واژن (خارش، سوزش، دیسپارونی، خشکی واژن) را در زنان یائسه کاهش می دهد، لذا استفاده از آن در زنان مبتلا به آتروفی واژن، می تواند مفید واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.