ارزیابی ارزش تغذیه ای میوه ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ایو جایگزینی آن ها

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
علی رغم توصیه موکد پزشکان و متخصصین تغذیه به مصرف میوه ها و سبزیجات، کمتر به چگونگی انتخاب میوه ها و سبزیجات در وعده های روزانه اشاره شده است. در این تحقیق بر اساس رویکردی نوین، به طبقه بندی میوه ها و سبزیجات بر اساس ویژگی های مشابه آنها با توجه به میزان برخی مواد مغذی موجود در آنها پرداخته شده است. نظر به این که یکی از اهداف ارائه رژیم غذایی، داشتن تنوع و تعادل تغذیه ای است، طبقه بندی میوه ها و سبزیجات بر اساس ارزش غذایی آنها علاوه بر ایجاد تعادل تغذیه ای در مصرف این گروه مهم غذایی، یافتن جایگزین های مناسب را ممکن می سازد. بر این اساس جهت برآورده شدن نیازهای تغذیه ای با استفاده از تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ای، میوه ها و سبزیجات در چندین گروه طبقه بندی می شوند؛ برای انجام این طبقه بندی از نرم افزار متلب استفاده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849372 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!