معرفی یک برآوردگر جدید برای برآورد میانگین جامعه (داده های دارای خطای اندازه گیری)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله مسئله برآورد میانگین جامعه زمانی که داده ها دارای خطای اندازه گیری هستند و همچنین یک روش جدید برآورد میانگین جامعه زمانی که داده های نمونه گیری دارای خطای اندازه گیری هستند، ارائه شده است. در این مقاله یک براورد کننده جدید معرفی و از لحاظ تئوری و عملی نسبت به سایر برآوردکننده ها مقایسه می شود. همچنین کارایی برآوردکننده جدید، نسبت به سایر برآوردکننده های موجود را نشان داده و در اخر این نتایج برای داده های واقعی به کار برده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849375 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!