فراوانی نسبی ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی و خصوصیات مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای تبریز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی و عامل اصلی سرطان دهانه رحم است. عفونت HPV در کشورهای در حال توسعه با منابع مالی کم، شیوع زیادی دارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نسبی ژنوتیپ های HPV و خصوصیات مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های عمومی شهر تبریز انجام شده است.
مواد و روش کار
این مطالعه مقطعی روی 400 زن با نمونه پاپ اسمیر، مراجعه کننده به یک بیمارستان عمومی در تبریز از شهریور 1394 تا شهریور 1395 انجام شد. شناسایی ژنوتیپ 28 ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) با استفاده از روش PCR انجام شد.
یافته ها
عفونت HPV مثبت در 155 زن (38/75%) در محدوده سنی17 تا 85 سالگی تشخیص داده شد. شایع ترین نوع، 16HPV- (19/1%) بود که به دنبال آن 39- HPV (12/5%) و 18-HPV (8/9%) بود. بالاترین میزان عفونت HPV در سن 36 سالگی (7/7%) مشاهده شد. سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی هر زن نشان داد که بیشتر زنان مبتلا به HPV دیپلم (34/6%) داشته و وضعیت اقتصادی متوسطی (67/9%) دارند. 60/9% از این زنان خانه دار بودند.
نتیجه گیری
تعیین ژنوتیپHPV و عوامل خطر مرتبط با عفونتHPV در هر منطقه جغرافیایی می تواند منجر به تولید واکسن های موثر بر ویروسHPV شود. همچنین می تواند برای مدیریت بیماری و تشخیص حساسیت بالای نئوپلازی داخل اپیتلیال سرویکس مفید باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849457 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.