دراسه الإیقاع الداخلی فی القصیده الجداریه لمحمود درویش (دراسه دلالیه)

چکیده:
الإیقاع من اهم العناصر الذی یغذی العناصر الفنیه المساهمه فی تشکیل التجربه الشعریه ویعد العلامه النوعیه الابرز فی تجسید شعریه النص. وله الاهمیه البارزه فی خلق الجو العام للقصیده؛ لذلک اولی الشعراء به عنایه خاصه، ولاسیما الشعراء المعاصرون. ومن اجمل جوانب الإیقاع هو الإیقاع الداخلی الذی یختفی وراء الکلمات، والجمل، والحروف والمقاطع الصوتیه؛ حیث تنفعل لموسیقاه النفوس وتتاثر بها القلوب. والشاعر الفلسطینی محمود درویش من الشعراء الذین اهتم بالإیقاع ولاسیما الإیقاع الداخلی؛ لانه ادرک اهمیه الموسیقی فی الشعر، وإننا اخترنا قصیدته الجداریه لتکون محورا لهذه الدراسه؛ لانها خیر تجسید للإیقاع الداخلی الذی قام به الشاعر حیث نجد القصیده ملئت بالعناصر المتنوعه من الإیقاع الداخلی. والورقه البحثیه هذه تقوم برصد تلک العناصر المختلفه وتبیین جمالیتها فی القصیده، حیث ساعدت علی إثراء الدلالات التی تحملها القصیده واعتمدنا فی خطه هذه الدراسه علی المنهج الوصفی- التحلیلی، واستمدادا من المنهج الإحصائی ومن النتائج التی توصلنا إلی ها؛ ان الجداریه تعکس هموم الشاعر وآلامه من خلال تکرار الحروف المجهوره بالنسبه للحروف المهموسه وتبین لنا انها تسعف جانب الإیقاع من خلال توزیع الکلمات المتقابله وإیجاد النغم الموسیقی بین اللفظین المتجانسین بحیث یزید ویوکد النغم الموسیقی فی الالفاظ المسجوعه. وهذه المصادیق لم تقتصر علی الجانب الإیقاعی الصرف بل کان لها بالغ الاثر فی التماسک الدلالی لنص القصیده.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
17 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849488 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.