رثاء الزوجه فی الشعر العربی والفارسی جریر بن عطیه وخاقانی شروانی نموذجا، علی ضوء المدرسه الامریکیه

نویسنده:
چکیده:
یحتوی الرثاء علی اصدق العواطف؛ فی الشعر العربی القدیم کان رثاء الاب، والام، والاخ، والاخت، والزوجه لکن رثاء الزوجه بالنسبه لرثاء الزوج کان ضئیلا جدا، رثاء الزوجه فی الادب الفارسی موجود ایضا، هذا البحث یدرس رثاء جریر بن عطیه لزوجته ورثاء شاعر شروان خاقانی لزوجته وفق المدرسه الامریکیه فی الادب المقارن وعلی اساس آراء «رنیه ویلیک» یهدف هذا البحث إلی دراسه المشترکات الادبیه والثقافیه فی الادبین العربی والفارسی القدیمین واللذین کانت وماتزال بینهما مشترکات موضوعیه، توصل هذا البحث إلی قله رثاء الزوجه فی الشعر العربی وکثرتها فی الشعر الفارسی، وعلی اساس المدرسه الامریکیه فإن ثقافه الشاعر مهمه جدا فی تقبل هذا المضمون الادبی وان التعقید والخشونه اللغویه عند جریر وخاقانی فی رثائهما لزوجتیهما قد لان وسهل؛ لان الشاعر فی اصدق حالاته الشعریه وهو فی حاله مزریه وبکاء وعویل علی من احبها بصدق، وهذا الصدق انعکس فی شعر الشاعرین، منهج البحث فی هذه المقاله وصفی- تحلیلی.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
67 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849491 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.