یک رویکرد جدید برای حل مسایل تخصیص خاکستری

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مساله تخصیص یکی از مدل های کاربردی مهم در ادبیات مسائل برنامه ریزی خطی است. داده های ورودی در ماتریس هزینه مساله تخصیص اغلب دقیق نیستند، از این رو در کاربردهای بسیاری پارامترهای فرموله شده مدل ها با نوعی عدم قطعیت در نظر گرفته می شوند و در برخی موارد اعداد خاکستری هستند. در این راه، محققان بسیاری از تکنیک سفیدسازی برای حل مساله تخصیص خاکستری استفاده می کنند. از آنجایی که روش سفیدسازی تنها یک مدل معادل قطعی را مهیا می کند و خاصیت تکاملی مجموعه خاکستری را منعکس نمی کند، آن نمی تواند دامنه ای از مقادیر بهینه و جواب های بهینه را ایجاد کند. بر این اساس، در این مقاله یک رویکرد مستقیم برای حل مساله تخصیص در محیط خاکستری معرفی شده است. برای ساختن روش اشاره شده، برخی نتایج نظری به منظور تقویت روش شناسی موضوع ارائه شده است. در پایان، مثال عددی به منظور آزمون درستی روش پیشنهادی حل شده است. بر اساس روش پیشنهادی، تاکید می شود که رویکرد مشابه می تواند هنگامی که هر مدل برنامه ریزی خطی در محیط خاکستری فرموله شده باشد، استفاده شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
15 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849761 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!