کاهش بیان MiR199b در بیماران مبتلا به سرطان لوکمی میلوئیدی حاد (AML)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

سرطان خون میلوئید حاد - AML) (Acute Myeloid Leukemia، دومین سرطان شایع در ایران و پنجمین سرطان در دنیا است که حدود 8%از کل سرطان ها را به خود اختصاص داده است. میکرو RNA ها (miRNA)گروه کوچکی از RNA کوچک غیر کد شونده هستند که در فرآیندهای مهم سلولی از جمله تکامل و تمایز از طریق تنظیم پس از رونویسی نقش اساسی ایفا می کنند و بیان بسیاری از ژن های هدف را دستخوش تغییر قرار داده و در ایجاد سرطان نقش دارند. هدف از این مطالعه، بررسی بیان miR199b در بیماران مبتلا به AML می باشد.

مواد و روش ها

برای این منظور، در این مطالعه Case-control، بیان miR199b در30 نمونه خون بیمار مراجعه کننده به بیمارستان میرزاکوچک خان جنگلی بررسی و با همان تعداد نمونه سالم به عنوان کنترل با روش Real time PCR مقایسه گردید.

یافته ها

سطح بیان miR-199b در بیماران مبتلا به AML کاهش چشمگیری نشان داد که از لحاظ آماری نیز معنی دار بود (001/0 P=). در حالیکه ارتباط معناداری بین جنسیت ، سن بیماران، شمارش گلبول سفید، پلاکت، هموگلوبین، بلاست و دسته بندی FAB با بیان این ژن ها مشاهده نشده است (05/0P>).

نتیجه گیری

بیان miR-199b به عنوان یک تومور ساپروسور کاهش نشان داده است. بنابراین، بررسی میزان بیان این ژن می تواند به عنوان عامل تشخیصی و همچنین در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به AML بکار رود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
110 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1850099 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.