بررسی اثرات نانوذرات نقره بر ساختار، عملکرد و غلظت فرم های مختلف هموگلوبین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مواد همیشه در برخورد با یک محیط فیزیولوژیک به سرعت توسط پروتئین ها احاطه می شوند. هموگلوبین یکی از پروتئین های مهم و کارساز خون به شمار می آید. اندرکنش لیگاندها با این ملکول بسیار مهم است و ممکن است تغییراتی در ساختار سوم هموگلوبین ایجاد شود.
مواد و روش ها
در این بررسی از روش های مختلف طیف سنجی شامل مرئی ماورائ بنفش، فلورسانس و دورنگ نمایی حلقوی جهت ارزیابی اندرکنش نانوذرات نقره با پوشش پلی اتیلن گلیکول و هموگلوبین و اثرات آن ها بر ساختار و عملکرد پروتئین استفاده شده است.
یافته ها
نتایج طیف سنجی فلورسانس و طیف سنجی جذبی مرئی ماوراء بنفش نشان داد که ساختار محیط اطراف اسیدآمینه تریپتوفان تغییر کرده و عملکرد فیزیولوژیکی هموگلوبین تحت تاثیر نانو ذرات نقره با پوشش پلی اتیلن گلیکول قرار گرفته است. همچنین اتصال نانوذرات نقره به هموگلوبین باعث برخی تغییرات در شکل فضایی آن و در نتیجه افزایش آبگریزی سطح شده است.
نتیجه گیری
نتایج حاصل نشان می دهد که نانوذرات نقره سبب باز شدگی هموگوبین می گردد. بنابراین نانوذرات نقره سبب سمیت ملکولی و واسرشتگی پروتئین ها می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1850110 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.