تولید آنتی بادی مرغی ضد زیر واحد B توکسین ویبریو کلرا و راه اندازی روش الایزا جهت تشخیص سم ویبریو کلرا

چکیده:
سابقه و هدف
با توجه به اهمیت تشخیص سریع سم ویبریو کلرا در نمونه هایی مانند آب و یا غذا، در این مطالعه اقدام به طراحی و راه اندازی یک روش ایمنواسی برای شناسایی مستقیم سیتوتوکسین B این باکتری، با استفاده از آنتی بادی مرغی شده است.
مواد و روش ها
توالی ژنی ctxB در وکتور بیانی pET28a کلون شده و سپس در باکتری BL21 (DE3) بیان گردید. پروتئین های نوترکیب حاصله پس از تخلیص با روش ایمنوکروماتوگرافی، به صورت درون ماهیچه ای به مرغ تزریق و آنتی بادی پلی کلونال ضد پروتئین CtxB با استفاده از پلی اتیلن گلیکول از زرده تخم مرغ تخلیص شدند. این آنتی بادی ها برای طراحی یک روش الایزای ساندویچ مورد استفاده قرار گرفتند. حساسیت آنالیتیک روش طراحی شده با استفاده از رقت های سریالی پروتئین CtxB نوترکیب مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
در ازاء هر لیتر کشت باکتری BL21 (DE3) حاوی پلاسمید دربرگیرنده ژن ctxB، 38 میلی گرم پروتئین نوترکیب با خلوص بیش از 95 درصد تولید گردید. تیتر آنتی بادی ضد CtxB در خون مرغ ایمیونیزه برابر با 1 به 32.000 بود و میزان 9/50 میلی گرم آنتی بادی مرغی از هر تخم مرغ خالص گردید. روش الایزای طراحی شده با این آنتی بادی امکان تشخیص CtxB را تا غلظت 33 پیکوگرم بر میلی لیتر فراهم نمود.
نتیجه گیری و پیشنهادات: آنتی بادی های مرغی ضد CtxB تولیدشده در این مطالعه، امکان ایجاد یک روش ایمنواسی را فراهم نمودند که با آن تشخیص سریع و با حساسیت بالای سیتوتوکسین B فراهم می گردد. لازم است تا در آینده کارآیی این روش جهت تشخیص سم ویبریو در نمونه های محیطی مانند آب و یا مواد غذایی مورد بررسی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1850112 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.